Επικοινωνία


Υδραυλικός ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ| Μόσχος Γιώργος


Γέμελου Κ. 284
184 53 Νίκαια
Τηλέφωνο 210 49.03.201
Κινητό τηλέφωνο 6942 84.65.80

politexniki.attikis@gmail.com